Wat verandert er in 2021?

Wat verandert 2021Het heeft even geduurd. Maar vanaf 1 januari 2021 moeten alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Zowel woningbouw als utiliteit. Voor overheidsgebouwen gold dit al twee jaar. Vanaf 1 januari zal de EPC berekening en de huidige norm NEN 7120 voor het berekenen van de Energieprestatie van een gebouw of pand komen te vervallen. De nieuwe methode om energieprestaties van gebouwen te toetsen is de NTA8800.

Toetsing
De BENG heeft in totaal vier toetsingsindicatoren. Zo wordt er onder andere gekeken hoeveel energie er nodig is om het in een gebouw behaaglijk te krijgen. Maar ook naar hoeveel energie er verbruikt wordt. Verder wordt een gebouw getoetst op de hoeveelheid opgewekte energie door het pand zelf. Hier valt te denken aan zonnepanelen of zonneboilers. Een gebouw moet een minimaal percentage hernieuwde energie opwekken om te voldoen aan BENG 3. Bij de oplevering van een gebouw moet er een rapportage gemaakt worden om te kunnen bepalen welk energielabel van toepassing is.

Wkb
Dit is ook een opmaat naar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die een jaar later wordt ingevoerd. Vanaf 1 januari 2022 controleert een onafhankelijke kwaliteitsborger of alle bouwplannen en de werkzaamheden aan de gestelde eisen voldoen. En moet er op het gebied van kwaliteit een dossier worden bijgehouden. Veel daarover is nog onbekend. Maar de verwachting is dat de aannemer hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de constructie en voor het installatiewerk een deeldossier opvraagt bij de installateur.

Wat verandert er nog meer?
Samen met de invoering van de BENG-norm komt er ook een nieuw uitgebreid energielabel voor huizen. Voor nieuwe huizen wordt dat energielabel gebaseerd op de rekenmethode die ook voor BENG wordt gebruikt. Voor bestaande woningen moet je een energieadviseur langs laten komen die je woning keurt. Dat zal naar verwachting zo’n 190 euro voor een huis kosten en 100 euro voor een appartement. Als je al een bestaand vereenvoudigd energielabel (VEL) hebt, blijft dat nog tien jaar geldig.

Grote industriële bedrijven gaan voortaan een nieuwe belasting betalen als ze meer CO2 uitstoten dan een maximum dat de overheid bepaald heeft. Dit moet ondernemingen stimuleren om duurzamer te worden. Ook de belasting op aardgas wijzigt per 1 januari 2021. Dit stijgt met bijna 3 cent en is dan 52,5 cent per kubieke meter. De belasting op elektriciteit blijft nagenoeg gelijk. Een gemiddeld huishouden gaat niet meer belasting betalen, omdat de vaste korting op de energiebelasting met 31 euro stijgt.

Er gelden voortaan strengere geluidseisen voor de buitenunits van warmtepompen en airco’s. Die mogen bij de buren niet meer dan 40 decibel geluid veroorzaken. De regel geldt alleen voor nieuw te plaatsen warmtepompen en airco’s.

Deze nieuwe regel voor drones ging niet op 1 januari 2021 in, maar al op 31 december 2020. Gebruikers van een drone moeten zich voortaan registeren bij de RDW. Het registratienummer moet je op je drone zetten. Alleen drones die lichter zijn dan 250 gram en speelgoeddrones met het EU-keurmerk Speelgoed hoeven niet geregistreerd te worden.

We hopen dat je zo weer een beetje op de hoogte bent!

Bron: NOS

Terug naar overzicht