Woningbrand en thuiswerken: hoe zit het?

Nu steeds meer medewerkers vanuit huis werken, zullen werkgevers serieuzer werk maken van regels rondom thuiswerken. Maar thuiswerken brengt ook voor de medewerker verantwoordelijkheden met zich mee.

Die verantwoordelijkheid heeft bijvoorbeeld betrekking op de veiligheid van de werkplek. Als werkgever kan je weliswaar de middelen verschaffen voor een veilige en gezonde werkplek. Maar de invloed van de werkgever wordt beperkt doordat de werkplek zich binnen het privédomein van de werknemer bevindt. Daardoor heeft de werknemer een grotere verantwoordelijkheid voor zijn eigen werkplek dan op kantoor. De verantwoordelijkheid van de werkgever is immers een zorgplicht om instructies te geven en middelen ter beschikking te stellen voor een veilige werkplek. Maar de werknemer heeft de verantwoordelijkheid om die regels en middelen ook toe toepassen.

Wat als er brand uitbreekt?
Heb je als werkgever aan je zorgplicht voldaan, dan ben je ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die de werknemer lijdt tijdens het thuiswerken. Een werkgever hoeft dus niet bang te zijn dat hij aansprakelijk is als een werknemer zich tijdens het bereiden van de lunch met een mes in zijn hand snijdt. En ook instructies geven om een woningbrand te voorkomen is geen werkgeversverplichting. Maar een correct ingerichte werkplek, instructies hoe die goed te gebruiken en bijvoorbeeld instructies om ook digitaal veilig te kunnen werken, weer wel.

Bron: Arbo online

Terug naar overzicht