Webinar Topsector Energie

Afgelopen week werd er een outlook gegeven op de toekomst van het klimaat, de arbeidsmarkt en het leven lang ontwikkelen. De crisis roept veel vragen op wat dit betekent voor de (nabije) toekomst en hoe wij samen uit de crisis kunnen komen. Met experts op het gebied van klimaat, arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen werd er gekeken naar deze vraagstukken. Klik hieronder om de webinar terug te kijken.

Deze 5de Energy Outlook Conferentie word je aangeboden door de Topsector Energie, in samenwerking met de andere Topsectoren, Sociaal-Economische Raad, WENb en Platform Talent voor Technologie.

Terug naar overzicht