Ventilatie scholen ondermaats

Scholen ventilatieHet Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, onder leiding van Doekle Terpstra, constateert dat 38 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (2678 locaties). Van de scholen voldoet 11 procent nog niet en zijn technische aanpassingen nodig (777 locaties). Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog of kon het onderzoek nog niet uitgevoerd worden.

Budget voor goede installaties
Ventilatie in het schoolgebouw is primair de verantwoordelijkheid van schoolbesturen en/of gemeenten. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar voor technische aanpassingen, waarvan het eerste deel dit jaar al benut kan worden. Volgens minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) zal dat een kwestie van jaren worden, omdat er op dit moment door alle aandacht te korten zijn aan apparatuur en deskundigen.

Terpstra zegt tegen NOS: “Er is werk aan de winkel. Over het algemeen kun je de situatie met simpele maatregelen verbeteren, maar er moet een plan van aanpak komen voor de langere termijn.” Volgens hem is dat een kwestie van maatwerk. “De situatie verschilt per school, per gebouw, soms zelfs per lokaal.”

Bron: Rijksoverheid en NOS

Terug naar overzicht