Technici met green skills

De organisaties hebben het convenant mbo-aanbod Klimaattechniek ondertekend op een bijzondere locatie in Zoetermeer: de voormalige Tango-garage in de wijk Palenstein. Dit is één van de eerste wijken in Nederland die aardgasvrij wordt gemaakt. De organisaties gaan zorgen voor een mbo-opleidingsaanbod dat meebeweegt met de veranderingen in de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptie. De afspraken uit het convenant sluiten daarmee aan op het recente ontwerp-klimaatakkoord.

Volgens Doekle Terpstra van Techniek Nederland, één van de ondertekenaars van het convenant, worden er dankzij deze afspraak de komende jaren tienduizenden technici met green skills opgeleid voor de energietransitie.

Partners
De volgende organisaties hebben het convenant ondertekend: Techniek Nederland, de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de MBO Raad, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), FNV, CNV, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Koninklijke OnderhoudNL, FME en Netbeheer Nederland.

Bron: Techniek Nederland

Terug naar overzicht