Steun voor installatiebedrijven?

CoronaTechniek Nederland roept de overheid op om met een stevig noodpakket te komen. Steeds meer bedrijven, overheden en zorginstellingen schorten het onderhoud van technische installaties op uit angst voor de verspreiding van het coronavirus. Veel opdrachtgevers laten alleen bij storingen die directe impact hebben op het primaire bedrijfsproces nog monteurs toe.

Technische dienstverleners, voor wie beheer en onderhoud cruciaal zijn, lijden daardoor direct schade. Aldus Techniek Nederland. Daarom roept de ondernemersorganisatie de overheid op om snel met een noodplan te komen om de getroffen bedrijven te hulp te schieten. Dit noodplan bestaat uit vijf concrete maatregelen:

  1. Een snel opneembaar overbruggingskrediet met gunstige voorwaarden kan ervoor zorgen dat ondernemingen de ergste periode doorkomen.
  2. Versnelde openstelling van de regeling Borgstelling MKB-kredieten; daarmee verstrekt de overheid garanties waardoor de kredietverlening op gang blijft.
  3. Soepeler invorderingsbeleid van de fiscus voor bedrijven met tijdelijke liquiditeitsproblemen.
  4. Verbeteringen van de regeling werktijdverkorting.
  5. Tijdelijke verruiming van de verliesrekening en tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving.

Enkele bedrijven hebben inmiddels deeltijd-ww aangevraagd. Techniek Nederland verwacht dat de situatie snel nijpend zal worden nu de crisis langer duurt.

Bron: Techniek Nederland

Terug naar overzicht