Rekentool geluid buitenunit

Rekentool airco'sIn het Bouwbesluit 2012 worden geluideisen gesteld aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2021 de geluidseis voor buitenunits voor airco’s en warmtepompen van kracht wordt. Dat betekent dat vanaf volgend jaar een buitenunit overdag niet meer dan 45 dB mag produceren op de perceelgrens met de buren. ’s Nachts geldt een maximum van 40 dB. Maar hoe bepaal je dat nou? En hoeveel afstand moet je tot de erfgrens houden?

Daarvoor is de rekentool in het leven geroepen. Via de website van de Rijksoverheid is de rekentool vanaf nu te downloaden.

Terug naar overzicht