Pilots duurzame energie

Ecovat en hun buffervat
De grootste uitdaging binnen de energietransitie is waarschijnlijk wel de ‘gap’ tussen vraag en aanbod. Want in het voorjaar en de zomer is de opbrengst van zonne-energie bijvoorbeeld het hoogst. Terwijl we in de winter de meeste energie verbruiken. In dat gat duikt Ecovat. Dit bedrijf heeft een groot ondergronds opslagvat ontwikkeld waarin je warmte over een langere periode opslaat.

Het begint Henk te duizelen
Warmte opslaan diep onder de grond, zonne-energie aftappen bij de buren en de elektrische auto opladen zodra de zon schijnt. Het begint Henk allemaal wat te duizelen als hij al deze nieuwe ontwikkelingen hoort.

‘Het wordt er allemaal niet eenvoudiger op’, moppert hij. Fred snapt zijn collega wel. ‘Maar als we verder willen komen in de energietransitie, zijn dit soort oplossingen wel nodig. Want je weet wat de gevolgen zijn van #vanGasLos. Er komt een ongelooflijke druk op het energienet. Het is goed dat er dan ook naar alternatieven gezocht wordt’. Henk: ‘Ach, daar heb jij weer gelijk.’

Benieuwd naar het trendverhaal over het buffervat? Je leest het in het decembernummer van Henk & Fred dat verschijnt op 27 november 2018.

Terug naar overzicht