Op stap - Twence

Geen ouderwetse stortplaats, maar een bron van innovatie en duurzaamheid. Twence in Hengelo Overijssel produceert grondstoffen en duurzame energie uit afval en biomassa. Het bedrijf dringt niet alleen het gebruik van fossiele brandstoffen terug, maar weet ook de CO2 uitstoot te verminderen.

Henk heeft de bus richting het oosten van Nederland gestuurd. Ondertussen moppert hij er lustig op los. “Ik scheid thuis mijn afval. Ik heb drie containers, voor papier, gft en restafval. Daarnaast gaat het plastic in speciale zakken. Ik heb er een dagtaak aan. En volgens mij gaat het allemaal dezelfde verbrandingsoven in… ” Fred grinnikt. “We gaan nu eerst naar Twence en dan zul je zien dat het heel anders in elkaar steekt. Ik heb me laten vertellen dat ze daar van ons afval nieuwe energie maken.”

De mannen melden zich op het afgesproken tijdstip bij de receptie. Woordvoerder Evelien Morriën staat de mannen al op te wachten, net als procesoperator Stefan Spaan. Henk steekt van wal. “Hoe kan een afvalverwerker duurzaam zijn? Het verbranden levert toch vieze rook op?” Evelien begint te lachen. “Inderdaad wordt er soms nog zo gedacht, maar Twence is een duurzaam bedrijf. Zestien gemeenten zijn als aandeelhouder eigenaar en daardoor kunnen wij steeds weer innovatief verduurzamen. We leveren vanuit overtuiging een bijdrage aan het klimaatakkoord waarin we de opwarming van de aarde willen tegengaan. Dit heeft als resultaat dat we tegenwoordig energie produceren, maar ook nieuwe grondstoffen maken die bedrijven kunnen gebruiken. Van metalen en compost tot warmte en stoom. Ja, wij doen mooie dingen met afval!”

Slim
Bij Twence staan volgens een brochure ‘slimme installaties’, die afval zo verwerken dat ze grotendeels kunnen worden hergebruikt.”Hoe werkt dat precies?”, vraagt Fred. Evelien: “Wij zetten recyclebaar afval, biomassa en niet herbruikbaar brandbaar afval om in grondstoffen en energie. In de scheidingsinstallatie worden de nog waardevolle grondstoffen zoals plastic, papier en h out uit grof huishoudelijk afval en bedrijfsafval gesorteerd. Een vergister verwerkt op zijn beurt groente- en tuinafval tot biogas dat wordt omgezet in groene elektriciteit en er wordt vervolgens compost van gemaakt. Materiaal dat we niet kunnen recyclen wordt verbrand zodat het wordt omgezet in elektriciteit, stoom en warmte. We produceren daarmee een hoeveelheid energie die gelijk staat aan de energiebehoefte van meer dan 200.000 huishoudens.”
We maken een rondje door het bedrijf. Van de afvalscheidingsinstallatie, via de bodemasopwerker, langs de lijnen van de afvalenergiecentrale tot de biomassa-energiecentrale en het grote zonnepark. “Dagelijks loop ik hier gemiddeld vijftien kilometer”, zegt Stefan Spaan. Hij is trots op zijn bedrijf en vertelt honderduit. “Hier komen veel technieken samen. Het huishoudelijk afval scheiden mensen thuis al, maar al het andere afval wordt hier met innovatieve technieken achteraf gescheiden. Papier, karton, hout, puin, metalen, tapijt, gips, we halen het allemaal uit elkaar.”

Dit artikel is verschenen in het aprilnummer van Henk & Fred. Klik hier om het hele artikel te lezen.

Terug naar overzicht