Onderzoek naar brand zonnepanelen

Bij grote branden in Rutten en Moerbeek zijn kleine deeltjes van zonnepanelen neergeslagen in de omgeving. Eerder bleek uit onderzoek van Omroep Flevoland dat geen enkele instantie in Nederland onderzoekt of schadelijke stoffen na zo’n brand in landbouwproducten terechtkomen, als de boer en de afnemer besluiten een dergelijk onderzoek niet te doen.

Experimenten
Voor minister Wiebes is een brand met zonnepanelen niet anders dan een andere brand. “Iedere hevige brand leidt tot verspreiding van deeltjes. Dat is bij zonnepanelen niet anders. Dit neemt niet weg dat de incidenten van de afgelopen maanden, waar bij branden specifiek deeltjes vrijkwamen uit zonnepanelen, niet eerder voorgekomen zijn. Hierdoor is het de vraag of dit een significant risico betreft en hoe hiermee om dient te worden gaan.”

“Het RIVM gaat brandexperimenten uitvoeren met zonnepanelen. Het doel van deze experimenten is de samenstelling van de rook en de stoffen die in deze rook aanwezig zijn te onderzoeken. Het is op dit moment nog niet bekend of de kans op het vrijkomen van deeltjes bij dergelijke branden groter is bij een bepaald type zonnepanelen. Wellicht kan het onderzoek van het RIVM daar meer inzicht in geven.”

Bron: Omroep Flevoland en Solar Magazine

Terug naar overzicht