NEN schrapt verwijzingen

De bepalingsmethode om tot een selectie te komen van een brandclassificatie voor kabels, moet getoetst worden aan de minimumprestatie-eis uit het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit is gericht op het voorkomen van slachtoffers bij brand. Er wordt geen rekening gehouden met het beperken van de gevolgschade. In de huidige NEN 8012 staat een deel wat wel rekening houdt met het beperken van gevolgschade. Dit deel kan nog steeds gebruikt worden tussen private partijen. Echter zal men dus wel altijd de uitkomst moeten toetsen aan het gewijzigde Bouwbesluit van 1 juli 2020. Er is een nieuwe NEN 8012 in ontwikkeling die wel zal aansluiten op het gewijzigde Bouwbesluit.

Het moment van toepassen van deze wijzigingen is net als bij de invoering van de CPR voor kabels in 2017 afhankelijk van o.a. het moment van afgifte van de bouwvergunning en of er bijvoorbeeld wordt uitgebreid op een bestaande installatie.

De tool van Cable Partners, waarmee de brand- en rookklasse bepaald kan worden, is direct aangepast conform het Bouwbesluit welke per 1 juli van kracht is.

Terug naar overzicht