Minder CO2-uitstoot industrie

TNO ondersteunt de overheid en de industrie in de energietransitie met studies en onderzoeken. Het bedrijf heeft daarvoor vier routes naar een CO2-neutrale industrie op papier gezet. Een belangrijke route is om fossiele brandstoffen, zoals aardolie en gas, te vervangen door elektriciteit. Oftewel een elektrificatie van de productieprocessen. Wind- en zonneparken moeten daarbij zorgen voor het opwekken van de energie dat vervolgens in de vorm van waterstof naar de fabrieken wordt getransporteerd.

Warmtevraag
Verder moet er volgens TNO goed worden gekeken naar de verduurzaming van de industriële warmtehuishouding. Meer dan 80 procent van het industriële energieverbruik is gerelateerd aan de inzet van warmte. De warmtevraag in de industrie strekt zich uit van temperaturen onder de 100 graden tot wel 1500 graden Celsius. Deze warmtevraag wordt momenteel vrijwel volledig gedekt door de inzet van fossiele energiedragers (gas, olie, kolen) met bijbehorende CO2-emissie.

TNO ontwikkelt technologieën en processen die het (fossiele) energieverbruik voor warmte in de industrie, de energiekosten en de CO2-emissies verlagen. Zo wordt onderzocht hoe hoge temperatuur warmte kan worden geleverd met CO2-neutrale brandstoffen, zoals biomassa, waterstof of duurzame elektriciteit. Ook door middel van afvang, hergebruik en opslag van CO2 valt er veel winst te boeken.

Terug naar overzicht