Led verplicht voor bedrijven?

In de Tweede Kamer is een motie aangenomen, ingediend door GroenLinks en het CDA. Deze verplicht bedrijven om vanaf 1 juli 2020 enkel nog ledverlichting te gebruiken. Deze maatregel kan volgens de politiek een flinke CO2-reductie opleveren. Daarbij wordt uitgegaan dat de aanschaf van de ledverlichting op termijn wordt terugverdiend door een lagere energierekening.
Het kabinet zou de motie nog naast zich neer kunnen leggen. Maar aangezien een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor de motie stemde, wordt dit niet verwacht. Voor de e-installateur is het raadzaam om op tijd op deze maatregel in te spelen en klanten daarover te informeren.

Foto: B.E.G.

Terug naar overzicht