Handreiking veilige plaatsing zonnepanelen

Wat komt er allemaal bij kijken bij de plaatsing van zonnepanelen en een Elektriciteit Opslag Systeem (EOS) op een appartementsbouw? Bij gebrek aan passende wet- en regelgeving werd de handreiking ‘Energieopslag en/of -opwekking op daken van collectieve woongebouwen’ opgesteld door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Voor de VVE en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De verwachting van Voor de VVE is dat het aantal EOS’en op daken van collectieve woongebouwen de komende jaren zal toenemen. Het plaatsen van deze EOS’en op daken brengt nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. Het document omschrijft alle maatregelen en adviezen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied. Hiermee moeten ernstige ongevallen, zoals brand, in de toekomst worden voorkomen. De handreiking zal op 13 oktober tijdens een live webinar gepresenteerd worden.

Bron: IFV

Terug naar overzicht