De gevaren van koolmonoxide

Koolmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos en smaakloos gas. Het gas is giftig en kan een bewoner snel doden. Koolmonoxide ontstaat bij een onvolledige verbranding van op koolstof gebaseerde brandstoffen, zoals gas, olie, hout en kolen. Koolmonoxide wordt vaak verward met kooldioxide(CO2). Hoewel beide gassen giftig zijn, is het niet hetzelfde. Koolmonoxide kan, in tegenstelling tot kooldioxide, al bij lage hoeveelheden zorgen voor een gevaarlijke woonsituatie.

Ei Electronics wil graag duidelijkheid verschaffen op het gebied van koolmonoxide . In deze animatie wordt antwoord gegeven op de vragen omtrent koolmonoxide.

 

Terug naar overzicht