Energielijst 2021 aangescherpt

Voor de industrie en voor bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen is er de Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor dit jaar zit er een subsidiebedrag van 149 miljoen in de pot. Ten opzichte van vorig jaar zijn de maatregelen die in aanmerking komen voor deze lijst weer aangepast en aangescherpt.

Een belangrijke wijziging voor de industrie is de uitbreiding voor CO2-emissiereductie bij processen. Wanneer CO2 wordt bespaard op buiten het bedrijf opgewekte energie, dan kan een onderneming in aanmerking komen voor EIA-voordeel.

Ook LED-verlichting is één van de populaire maatregelen waarvoor EIA wordt aangevraagd. De innovatie bij energiebesparende verlichting zit in de langere levensduur. Daarom kunnen bedrijven alleen EIA-voordeel krijgen voor lampen die een langere dan gemiddelde levensduur hebben. De eis voor energie-efficiëntie per vermogen wordt dus vervangen door een eis aan de levensduur.

Naast de specifieke technieken op de Energielijst is het ook mogelijk om energiebesparing via de zogeheten algemene code te melden. Afgelopen jaren werden deze meldingen getoetst naar een minimale besparing per euro. Dit wordt vanaf 2021 gewijzigd naar een toets op terugverdientijd, die langer dan 5 jaar moet zijn. Met deze wijziging wordt volgens de overheid beter aangesloten bij ander beleid en andere regelingen rondom duurzaamheid en energiebesparing.

Terug naar overzicht