Een snelle energietransitie

Sommigen vinden het klimaatakkoord lang niet ambitieus genoeg, anderen wijzen juist op de grote uitdagingen, op de additionele kosten en de vrees voor aantasting van onze internationale concurrentiepositie.

Een nieuw rapport van het World Economic Forum, waarbij ook het Rocky Mountain Insitute (een wereldwijde energietransitie organisatie) betrokken was, laat zien dat het nogal uitmaakt welk gezichtspunt wordt gekozen – ook voor de uitkomst van de energietransitie, zo is te lezen in het NRC.

Op vier gebieden is er een belangrijk onderscheid tussen het perspectief van een geleidelijke energietransitie versus een snelle energierevolutie.

1. Wanneer gaan wereldwijd duurzame energiebronnen zoals zon en wind echt het verschil maken? Financiële markten verschuiven hun investeringen zodra het aandeel in de groei van de markt en dus het financiële perspectief wind en zon als winnaars aanwijzen
2. Groeit de markt voor die nieuwe technologieën nu langzaam of snel? Met name in veel landen zijn de kosten van duurzame elektriciteit lager dan van fossiel opgewekte stroom.
3. Hoe snel verschuift wereldwijd het perspectief van beleidsmakers op klimaat- en energiebeleid? Als politici zien dat de toekomst duurzaam maar niet duurder is, groeit hun bereidheid de regels sneller aan te passen.
4. Zullen snel opkomende economieën hun energiesysteem eerst nog uitbouwen of slaan ze de fossiele infrastructuur over? Uitgerekend in China en India worden nu meer zonnepanelen aangesloten dan in de meeste andere landen in de wereld.

De energietransitie lijkt steeds meer op een revolutie, zo wordt geconcludeerd. Van die versnelling, die gepaard gaat met meer innovatie en sneller dalende kosten, kan Nederland volop profiteren.

Bron: NRC

Terug naar overzicht