Brand door zonnepaneel

“In de media staat dat er steeds meer branden zijn door zonnepanelen. In mijn praktijk als brandonderzoeker kom ik inderdaad vaker branden tegen die begonnen zijn in een PV-installatie. De vraag is of een PV-installatie brandgevaarlijk is. Jaarlijks worden er veel PV-installaties geïnstalleerd, met in totaal miljoenen panelen. Neemt hierdoor niet ook de kans op brand toe? Meer onderzoek is noodzakelijk om hier antwoord op te kunnen geven.

De connectoren zouden vaak de oorzaak van brand zijn. Twee voorbeelden uit de praktijk. Na een brand met een zogenaamde in-dak-constructie, kon tijdens het verwijderen van de PV-panelen één van de connectoren zonder enige weerstand losgetrokken worden. De ‘weerhaakjes’ hoefden niet ingedrukt te worden. Waren deze connectoren niet goed in elkaar gedrukt of was het een productiefout? Het plaatsen gaat soms razendsnel en op een dak liggen al gauw veel connectoren. Even checken dus of ze wel echt goed vast zitten.

Bij een andere brand waren de connectoren niet goed vastgezet, waardoor ze in regenwater waren komen te liggen. Hier bleken deze connectoren niet tegen te kunnen, met uiteindelijk brand tot gevolg. Dit lijkt mij eenvoudig te voorkomen, maar helaas zie ik wel vaker connectoren op de dakbedekking liggen.

Tot slot nog een verzoek voor als je bij een PV-installatie wordt geroepen tijdens of na een brand. Zeg na het uitzetten van de omvormer(s) niet zomaar dat de PV-installatie veilig is. Als de bekabeling namelijk door brand beschadigd is, dan kan hierdoor de DC stroomkring weer gesloten worden. ER kunnen vlambogen ontstaan die brand veroorzaken, of misschien wel erger, wanneer mijn brandweercollega’s met de bekabeling in aanraking komen.

Helaas heb ik al twee keer meegemaakt dat een installateur zei dat het veilig was, zonder gecheckt te hebben of de bekabeling beschadigd was door brand. Eén installateur kwam hier zelf achter, toen hij op een ladder PV-panelen loskoppelde en er onverwacht een vlamboog ontstond. Het ging gelukkig nét goed.”

Joost Ebus is brandonderzoeker bij de Brandweer Gelderland-Middel en vrijwillig bevelvoerder van de Brandweer Nijmegen post Noord en schrijft voor Henk & Fred columns over een aantal zogenaamde ‘kortsluitingen’ uit de praktijk in de rubriek ‘112 noodstop’. Zijn nieuwste column lees je in het novembernummer van Henk & Fred, dat verschijnt op dinsdag 26 november 2019.

Terug naar overzicht