1 op de 3 straten moet open

Gasunie, Tennet en de regionale netbeheerders presenteerden onlangs het rapport ‘Het Energiesysteem van de toekomst’. Daarin wordt aan de hand van vier scenario’s gekeken wat er in het kader van de energietransitie straks nodig is. Want dat er wat gaat veranderen is duidelijk. Doordat we steeds minder gebruik gaan maken van het gas, zal het elektriciteitsgebruik in woningen enorm toenemen. Huizen zullen steeds vaker verwarmd worden door elektrische of hybride warmtepompen. Verder vraagt ook de toename van het elektrisch rijden in Nederland dat er goed moet worden gekeken naar de infrastructuur.

Meer stroomkabels
Gasunie, Tennet en de regionale netbeheerders denken dat er ruim honderd miljard euro nodig is om te komen tot een klimaatneutraal energienetwerk in 2050. Op dit moment ligt er in Nederland 260.000 kilometer stroomkabel. Afhankelijk voor welke van de vier scenario’s er wordt gekozen, komt er straks 60.000 tot 80.000 kilometer stroomkabel bij. Omgekeerd zal van de 120.000 kilometer gasleiding in Nederland 15 tot 70 procent niet meer nodig zijn. Ook dat is afhankelijk van welk scenario zal worden gekozen. Zo is er een scenario waarbij een deel van de woningen straks toch via dit netwerk waterstof geleverd krijgt.

Er is bewust gekozen voor vier scenario’s. “Het is nu aan de politiek om een route te kiezen”, zei Manon van Beek, bestuursvoorzitter van Tennet bij de presentatie van het rapport. “Een besluit dat niet te lang vooruitgeschoven kan worden.”

Foto: Liander

Terug naar overzicht